Kateqoriya: MARKETİNQ HAQQINDA

Marketinqin tarixi, marketinq nəzəriyyələri, bu elmin inkişafına tövhə vermiş araşdırmaçılar və biznes keysləri barədə danışırıq.

MARKETİNQ MÜTƏXƏSSİSLƏRİNƏ 8 TÖVSİYYƏM VƏ YA SATIŞLA DOST OLMAQ HAQQINDA

Bütün dövrlərdə aktual problemlər sırasında tez-tez rast gəlinən mövzulardan biri də Marketinq ilə Satış funksiyasının eyni şirkətin maraqlarına xidmət etmələrinə baxmayaraq “mehriban düşmən” rolunda qalmaqlarıdır. Hər ikisi kommersiya funksiyasıdır, ikisi də dəyər zincirinin həlqələridir, marketinqin investisiya xərcləri olduğu kimi, satışın da dəfələrlə çox işçi heyəti xərcləri, təlim xərcləri var. Bəs bu iki funksiya daha çox […]

Read More

ÖYRƏN, ARAŞDIR, TƏTBİQ ET. MARLAB KİMLƏR ÜÇÜNDÜR?

Nə üçün Marketinq və nə üçün MarLab? Əgər sual versən ki, nə üçün mən marketinqi öyrənməliyəm sənə cavabım belə olar; – sən bu sualı verə bilməzsən, çünki bloqu oxuyursansa demək ki, bu sahədə biliklərini artırmaq istəyən birisən. Ya da marketinqlə tanış olub qərarlaşmaq astanasındasan.  Elə isə əgər qərar verə bilmirsənsə fikirlərimi səninlə bölüşmək istərdim. Hörmətli […]

Read More

NƏZƏRİYYƏ YOXSA TƏCRÜBƏ?

Hər bir ixtisas, peşə ona sahib olmaq istəyən şəxsə tələblər irəli sürür. Ona yiyələnmək istəyirsənsə bu tələbləri qarşılamağa məcbursan. O, mövcud olduqca, tələbatı qarşıladıqca isə özünə limitlər qoymadan sevdiyin işlə birgə inkişaf etməlisən. Əlbətdə ki, bu sadə aksiomadır. Bəs bu tələblər nədən ibarətdir? Xarici dil, kompüter bacarıqları bu günün minimumudur, onların üzərində dayanmayacayıq. Amma Marketinq […]

Read More

MARKETİNQİN DİGƏR BİZNES FUNKSİYALAR İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ

Azərbaycan şirkətlərində marketinq fəaliyyətinin təşkili zamanı qarşıya çıxan aktual problemlərdən biri marketinqin şirkət daxili digər funksiyalar ilə birgə fəaliyyətinin idarəedilməsidir.  HR, İT, Maliyyə və s. funksiyalar ilə birgə fəaliyyətin istiqamətlərini düzgün müəyyən etmək, hər bir funksiyanı qəbul edilmiş strategiya üzrə və müvafiq təşkilati strukturun tələblərinə uyğun olaraq təşkil etmək və fəaliyyət çevrəsini cızmaq effektivliyin təmin […]

Read More

MARKETİNQ TƏHSİL İLƏ BİZNES ARASINDA KÖRPÜDÜR

Yazının başlığında ifadə etdiyim fikiri izah etmək üçün təhsil, təhsil-biznes və biznes müstəvisində marketinqin rolundan bəhs edirəm. Bu məfhumların ayrılıqda və qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərməsi üçün marketinqin vacibliyi önə çəkilir, məsələyə fərqli aspektdən diqqət yetirilir*. 2019-cu ildə Azərbaycanda təhsil-biznes münasibətlərində marketinqin vəziyyəti necədir? Hansı problemlər var və səbəblər nə ola bilər? Gəlin bu suallara hakim […]

Read More

AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ SMM MÜTƏXƏSSİSLƏRİNİ NECƏ SEÇİR?

Araşdırmalarım ilə bağlı son günlər diqqətimi çəkən məqamlardan biri ölkənin məşhur iş elanı saytı olan jobsearch-də ardı-arda verilən SMM mütəxəssisi elanları oldu. Diqqətimi çəkən məqam isə bu elanların elə digər marketinq elanları kimi eyni “pozisiya” olmasına baxmayaraq çox fərqlənməsidir. Bu səbəbdən qərara gəldim ki, yerli bazarda marketinq mütəxəssislərinə olan ehtiyac və bu ehtiyacı təmin etmək […]

Read More

İNVESTOR START-UP BİZNESİ NECƏ DƏYƏRLƏNDİRİR?

Ölkəmizdə biznes mühitinin canlanması gənc istedadlarda özlərini reallaşdırmaq üçün stimul yaradır. Hər il yüzlərlə yeni ideyalar yaranır. Bəziləri ya bazarın imtahanından keçmir ya da maliyyə əsası möhkəm olmadığı üçün davamlı fəaliyyətini təşkil edə bilməməklə tükənirlər. Maliyyə əsası start-up üçün müxtəlif mənbələrdən formalaşa bilir amma daha geniş yayılmış formalardan biri investorun, vençur maliyyələşməsinin cəlb edilməsidir. Beynəlxalq […]

Read More

STRATEJİ BİZNES FUNKSİYASI NƏ ÜÇÜN CİDDİ QƏBUL EDİLMİR?

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox marketinq mütəxəssislərinin gündəlik üzləşdiyi problemlərdən biri məhz sahibkarın onların fəaliyyətinə qeyri-ciddi yanaşmasıdır. Əlbətdə bunu mütəxəssisə deməsə də, mütəmadi işə müdaxiləsi və ələlxüsus əsassız müdaxiləsi bu mənzərənin yaranmasına gətirib çıxarır. Hələ 2004-cü ildə Set Qodin yazılarının birində bu problem haqqında qeyd etmişdir “Sahibkarlar marketoloqa, müştərilər isə şirkətlərə inanmır”. Nəzərə alsaq ki, […]

Read More

ŞİRKƏT ÜÇÜN OPTİMAL MARKETİNQ STRUKTURUNUN SEÇİLMƏSİ PROBLEMİ

Şirkətdə Marketinq struktur vahidinin qurulması problemi hər bir idarəçi qarşısında duran əsas suallardan biridir. Marketinq departamenti, şöbəsi və ya bölməsi necə formalaşdırılmalıdır? Hansı istiqamətlər əhatə edilməlidir ki, şirkətin məqsədlərinə tam və düz xidmət etmək mümkün olsun? Bu və digər suallara cavab tapmaq üçün bir çox hallarda idarəçilər analogiyalara istinad edirlər. Yəni deyək ki, bazarda rəqiblərini […]

Read More

NİYƏ MÜŞTƏRİNİ EŞİTMİRİK?

Məlumdur ki, ölkə mikro və makro iqtisadi səviyyədə inkişaf etməkdədir. Mikroiqtisadi səviyyədə inkişafı şərtləndirən səbəblər sırasında mikroiqtisadiyyatın əhatə etdiyi elementlərin (iqtisadi subyektlər, ev təsərrüfatları və firmalar və s.) nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməsi də durur.   Deməli, mikro iqtisadi mühit nə qədər səmərəli təşkil edilsə, makro mühit bir o qədər “möhkəm” olar və son nəticə […]

Read More