Logo

Ali Badalov tərəfindən postlar

17 İyl 2022

How to begin in Latin American Going out with

If you’re considering dating a South American woman, now there are some tips to help you get started. First of all, you must learn more about the culture. A culture is simply the ideology of a group of people, and it’s essential to recognise what you should benefit and everything you sho

BİZNESDƏ XƏRÇƏNG EFFEKTİ
8 İyn 2022

BİZNESDƏ XƏRÇƏNG EFFEKTİ

Biznesi obrazlı desək insan orqanizmi ilə tez-tez müqayisə edirik. O, həm sağlam həm xəstə ola bilir. Orqanizmin sağlamlığını təmin edən, yad cismlərdən, infeksiyalardan onu mühafizə edən immun sistemidir. O, isə öz növbəsində 2 alt sistemdən ibarətdir (səhiyyə əməkd

AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL ALICILARININ SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİ FONUNDA KLASTERLƏMƏ VƏ PROFİLLƏŞDİRMƏ METODLARININ SEÇİLMƏSİ (ELMİ MƏQALƏ)
1 May 2022

AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL ALICILARININ SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİ FONUNDA KLASTERLƏMƏ VƏ PROFİLLƏŞDİRMƏ METODLARININ SEÇİLMƏSİ (ELMİ MƏQALƏ)

XÜLASƏ Tədqiqatın əsas məqsədi avtomobil sənaye müəssisələri üçün davranış əsaslı seqmentləşdirmənin tətbiqi, klasterləmə metodlarının seçilməsi və seqment üzrə davranış profilləşdirməsinin həyata keçirilməsidir. Alıcı ehtiyaclarının, onların dəyər   

17 Fev 2022

Good Ideas For Men Who wish to Date a great Asian Woman

The dating website Day Asian Girl allows you to meet Hard anodized cookware women with just a questionnaire about your self. The set of questions covers issues such as your physical features, language skills, and habits. The web page also has a sophisticated feature that allows you to speak to a lad

8 Yan 2022

Good ways to Meet American Women

One of the best ways to meet European women is to go on dates. Many European ladies don’t want to see you every day, thus they choose to connect with you a couple of times per week to invest quality time in concert and avoid getting rid of interest. You can even match for caffeine […]

NƏZƏRİYYƏ YOXSA TƏCRÜBƏ?
13 Dek 2020

NƏZƏRİYYƏ YOXSA TƏCRÜBƏ?

Hər bir ixtisas, peşə ona sahib olmaq istəyən şəxsə tələblər irəli sürür. Ona yiyələnmək istəyirsənsə bu tələbləri qarşılamağa məcbursan. O, mövcud olduqca, tələbatı qarşıladıqca isə özünə limitlər qoymadan sevdiyin işlə birgə inkişaf etməlisən.