Ay: Mart 2021

HƏDƏF BAZARIN SEÇİLMƏSİ ÜÇÜN CƏLBEDİCİ FAKTORLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ (CONJOINT). ELMİ MƏQALƏ.

Seqmentləşdirmə oxşar ehtiyaclı müştərilərin qruplaşdırılmasıdır. Ehtiyac əsaslı seqmentləşdirmə zamanı müştərilərin üzləşdiyi problemi anlamaq, həmin problemin aradan qaldırılması üçün ümumi faydanı müəyyən etmək zəruridir. Yalnız bundan sonra seqmentləri bir-birindən fərqləndirən demoqrafik, coğrafi, psixoqrafik və davranış göstəricilərinə diqqət yetirilir [1]. Biznes üçün seqmentləşdirmənin əsas faydalarından biri hədəf bazarın müəyyən edilməsidir. Hədəf bazar bir və bir neçə seqmentdən […]

Read More