Ay: Dekabr 2020

NƏZƏRİYYƏ YOXSA TƏCRÜBƏ?

Hər bir ixtisas, peşə ona sahib olmaq istəyən şəxsə tələblər irəli sürür. Ona yiyələnmək istəyirsənsə bu tələbləri qarşılamağa məcbursan. O, mövcud olduqca, tələbatı qarşıladıqca isə özünə limitlər qoymadan sevdiyin işlə birgə inkişaf etməlisən. Əlbətdə ki, bu sadə aksiomadır. Bəs bu tələblər nədən ibarətdir? Xarici dil, kompüter bacarıqları bu günün minimumudur, onların üzərində dayanmayacayıq. Amma Marketinq […]

Read More