Ay: May 2019

YENİ MƏHSULUN (MODELİN) BAZARA ÇIXARILMASI VƏ YA SATIŞ PLANLARININ UĞURSUZLUĞU

GİRİŞ Yazıda məhsulun yaradılması və bazara çıxarılmasına qədər olan məsələlərə toxunmayacam. Mövzunun əsas qayəsi məhsulun bazara çıxarılması qərarından sonra baş verənlərlə bağlıdır. Düşünürəm məsələnin plan və proqnozlarla bağlı olmasını hiss etdiniz. Ölkə marketinqində çox az şirkəti belə proqnozlar marağlandırır. Əksər hallarda bütün diqqət məhsul atributlarının yaradılmasına yönəldilir və bazara çıxarılanda “Xeyirli olsun” deməklə kifayətlənib reklamlarla […]

Read More