Ay: Avqust 2013

NİYƏ MÜŞTƏRİNİ EŞİTMİRİK?

Məlumdur ki, ölkə mikro və makro iqtisadi səviyyədə inkişaf etməkdədir. Mikroiqtisadi səviyyədə inkişafı şərtləndirən səbəblər sırasında mikroiqtisadiyyatın əhatə etdiyi elementlərin (iqtisadi subyektlər, ev təsərrüfatları və firmalar və s.) nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməsi də durur.   Deməli, mikro iqtisadi mühit nə qədər səmərəli təşkil edilsə, makro mühit bir o qədər “möhkəm” olar və son nəticə […]

Read More

KORPORATİV REPUTASİYA BANK ÜÇÜN NƏ QƏDƏR ÖNƏMLİDİR?

Korporativ reputasiya özündə tanınma (eynilik, stil) səviyyəsi, imic və korporativ dəyərləri cəmləşdirən və hədəf qrupa yönəlik siyasətlə formalaşdırılan bir ictimai münasibətdir. Yəni bu münasibətin səviyyəsindən asılı olaraq bankın hədəf audoriyası onu seçə və seçməyə, həmçinin tövsiyyə edə və etməyə bilər. Reputasiyanın idarə edilməsində məqsəd kommersiya bankının müştərilərini son nəticədə elə bankın təmsilçisinə, konsuluna çevirmək və […]

Read More