Ay: İyul 2013

MARKETİNQİN YAŞI NEÇƏDİR?

Marketinq nədir, nə üçün lazımdır bu və ya digər suallarla inanıram ki artıq bir çoxları qarşılaşıb və hər kəs bunu özünəməxsus şəkildə cavablandıra bilir. Bu səbəbdən mən bu məqaləmdə Marketinqin mahiyətinə varmayaraq onun elm kimi ərsəyə gəlməsini araşdırmağa çalışacam. Nəhəng elm ağacında öz rəngarəngliyi ilə mühüm yer tutan Marketinq məfhumu indi hər kəsin həyatına bu […]

Read More