AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL ALICILARININ SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİ FONUNDA KLASTERLƏMƏ VƏ PROFİLLƏŞDİRMƏ METODLARININ SEÇİLMƏSİ (ELMİ MƏQALƏ)

XÜLASƏ Tədqiqatın əsas məqsədi avtomobil sənaye müəssisələri üçün davranış əsaslı seqmentləşdirmənin tətbiqi, klasterləmə metodlarının seçilməsi və seqment üzrə davranış profilləşdirməsinin həyata keçirilməsidir. Alıcı ehtiyaclarının, onların dəyər alqısının fərqliliyinə səbəb olan amillərdən biri də yaşadıqları və fəaliyyət göstərdikləri coğrafiyadır. Araşdırmamızda Azərbaycan avtomobil bazarının (alıcılarının) fayda əsaslı seqmentləşdirilməsi bizə yerli avtomobil bazarı üzrə hədəf bazarın seçilməsinə imkan […]

Read More

MARKETİNQ MÜTƏXƏSSİSLƏRİNƏ 8 TÖVSİYYƏM VƏ YA SATIŞLA DOST OLMAQ HAQQINDA

Bütün dövrlərdə aktual problemlər sırasında tez-tez rast gəlinən mövzulardan biri də Marketinq ilə Satış funksiyasının eyni şirkətin maraqlarına xidmət etmələrinə baxmayaraq “mehriban düşmən” rolunda qalmaqlarıdır. Hər ikisi kommersiya funksiyasıdır, ikisi də dəyər zincirinin həlqələridir, marketinqin investisiya xərcləri olduğu kimi, satışın da dəfələrlə çox işçi heyəti xərcləri, təlim xərcləri var. Bəs bu iki funksiya daha çox […]

Read More

ÖYRƏN, ARAŞDIR, TƏTBİQ ET. MARLAB KİMLƏR ÜÇÜNDÜR?

Nə üçün Marketinq və nə üçün MarLab? Əgər sual versən ki, nə üçün mən marketinqi öyrənməliyəm sənə cavabım belə olar; – sən bu sualı verə bilməzsən, çünki bloqu oxuyursansa demək ki, bu sahədə biliklərini artırmaq istəyən birisən. Ya da marketinqlə tanış olub qərarlaşmaq astanasındasan.  Elə isə əgər qərar verə bilmirsənsə fikirlərimi səninlə bölüşmək istərdim. Hörmətli […]

Read More

HƏDƏF BAZARIN SEÇİLMƏSİ ÜÇÜN CƏLBEDİCİ FAKTORLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ (CONJOINT). ELMİ MƏQALƏ.

Seqmentləşdirmə oxşar ehtiyaclı müştərilərin qruplaşdırılmasıdır. Ehtiyac əsaslı seqmentləşdirmə zamanı müştərilərin üzləşdiyi problemi anlamaq, həmin problemin aradan qaldırılması üçün ümumi faydanı müəyyən etmək zəruridir. Yalnız bundan sonra seqmentləri bir-birindən fərqləndirən demoqrafik, coğrafi, psixoqrafik və davranış göstəricilərinə diqqət yetirilir [1]. Biznes üçün seqmentləşdirmənin əsas faydalarından biri hədəf bazarın müəyyən edilməsidir. Hədəf bazar bir və bir neçə seqmentdən […]

Read More

NƏZƏRİYYƏ YOXSA TƏCRÜBƏ?

Hər bir ixtisas, peşə ona sahib olmaq istəyən şəxsə tələblər irəli sürür. Ona yiyələnmək istəyirsənsə bu tələbləri qarşılamağa məcbursan. O, mövcud olduqca, tələbatı qarşıladıqca isə özünə limitlər qoymadan sevdiyin işlə birgə inkişaf etməlisən. Əlbətdə ki, bu sadə aksiomadır. Bəs bu tələblər nədən ibarətdir? Xarici dil, kompüter bacarıqları bu günün minimumudur, onların üzərində dayanmayacayıq. Amma Marketinq […]

Read More

COVİD 19 İLƏ MÜBARİZƏDƏ BİZNES ÜÇÜN MARKETİNQ ÇIXIŞ YOLU OLA BİLƏRMİ?

            Böhran nədir? Alimlər böhran, onun yarada biləcəyi fəsadlar və onların qarşısının alınması, aradan qaldırılması üçün vahid yanaşmanın olduğunu hələki göstərə bilməyiblər. Dolayısı ilə demək istərdim ki, hələki elə bir üsul və ya üsullar toplusu yoxdur ki, biznesin 100/100 böhrandan çıxaracağına zəmanət versin. Ümumiyyətlə böhran anlayışı da fərqli formada interpretasiya […]

Read More

MARKETOLOQLARIN OXŞAR XÜSUSİYYƏTLƏRİ – ŞƏXSİYYƏT TİPLƏRİNİN TESTİ (ARAŞDIRMA)

İşə götürənlər bilir ki, marketoloqların seçilməsi  İT mütəxəssislərinin seçilməsi qədər çətin prosesdir. Azərbaycanda da bir çox şirkətlər marketinq mütəxəssislərini işə götürərkən nəzəri və praktiki suallar ilə onları qiymətləndirməyə çalışırlar. Amma yenə də əmin ola bilmirlər ki, axtarılan istedad üçün doğru seçim ediblər yoxsa yox. Bu prosesin çətinliyini öz təcrübəmdə də çox hiss etmişəm. Müsahibəyə gələn […]

Read More

AVTOMOBİL ALICILARI NECƏ QƏRAR VERİR? – ARAŞDIRMA

İstənilən məhsul və xidməti satarkən biznesi düşündürən əsas suallardan biri Alıcının hansı səbəbə görə alış qərarı verməsidir. Bu qərara təsir edən emosional səbəbdənmi? Yoxsa məhsulun atributları faktor olaraq alışa sövq edərək rasional qərara səbəb olub? Və ya qərar üçün xüsusi bir səbəb olmayıb sadəcə alış etmək ehtiyacı yaranıb? Sonuncu ilə bağlı qeyd edim ki, belə […]

Read More

İSTEHLAKÇI DAVRANIŞLARINA MƏDƏNİYYƏTİN TƏSİRİ VƏ MARKETİNQDƏ ONUN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ METODLARI HAQQINDA

XXI əsr Marketinqinin əsas prioritetlərindən biri məhs istehlakçı davranışlarının araşdırılması, öyrənilməsidir. İstehlak və istifadə davranışları, alış qərarlarının verilməsi məntiqi, alış sonrası davranışların proqnozlaşdırılması Marketinq mütəxəssisləri üçün hələ də tam kəşf edilməmiş sirli bir xəzinə olaraq qalmaqda davam edir. Marketinqdə qərarvermə problemlərini araşdırdığım üçün qarşılaşdığım hər bir nüans özünəməxsus detalları ilə diqqətimi çəkir. Məsələn, ümumi olaraq […]

Read More

MARKETİNQİN DİGƏR BİZNES FUNKSİYALAR İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ

Azərbaycan şirkətlərində marketinq fəaliyyətinin təşkili zamanı qarşıya çıxan aktual problemlərdən biri marketinqin şirkət daxili digər funksiyalar ilə birgə fəaliyyətinin idarəedilməsidir.  HR, İT, Maliyyə və s. funksiyalar ilə birgə fəaliyyətin istiqamətlərini düzgün müəyyən etmək, hər bir funksiyanı qəbul edilmiş strategiya üzrə və müvafiq təşkilati strukturun tələblərinə uyğun olaraq təşkil etmək və fəaliyyət çevrəsini cızmaq effektivliyin təmin […]

Read More